ආසියාවේ හිටපු ක්‍රිකට් රජ්ජුරුවන්ව ගෙදර යවපු කතාව | Sri Lanka Cricket Team 🇱🇰 Cricketinbuz

ආසියාවේ හිටපු ක්‍රිකට් රජ්ජුරුවන්ව ගෙදර යවපු කතාව | Sri Lanka Cricket Team 🇱🇰

ආසියාවේ හිටපු ක්‍රිකට් රජ්ජුරුවන්ව ගෙදර යවපු කතාව | Sri Lanka Cricket Team 🇱🇰 Detail

Dark House කියන්නෙ අපේ අලුත්ම Podcast series එකක් මෙකේ අපි කතා කරන්නෙ දැනට ලෝකයේ සිද්ද වෙලා තියෙන බයානකම මිනි මැරුම් සම්බන්ධ සත්‍ය කතා 👁

Voice | Chamth Thewarapperuma
Audio Editing | Dark House Family

Share කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා 😊

• Sound Cloud | https://soundcloud.app.goo.gl/FzHxB1hWNXaDXVkj8

• Apple Podcast | https://podcasts.apple.com/lk/podcast/dark-house/id1584861634?i=1000536964890 />
• Google Podcast |
https://podcasts.google.com?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82YWIwNjY5Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw%3D%3D&episode=NmE1MDJiYWEtNjUzMS00MTQ1LWJmNGYtMzVjMjlmZGZkOWVh

_____________________________________

ආසියාවේ හිටපු ක්‍රිකට් රජ්ජුරුවන්ව ගෙදර යවපු කතාව | Sri Lanka Cricket Team 🇱🇰

• ශ්‍රි ලංකාවේ වැලලි ගිය ඉතිහාසය ගොඩ ගන්න වෙරදරන පුංචි කොලුවා
* මගේ විඩියෝව වටිනා කියලා හිතෙනවා නම් Share කරන්න
* අබිරහස් විඩියෝ සහා ක්‍රිඩා තොරතුරු ගැන දැන ගන්න කැමති නම් දැම්ම Subscribe කරන්න

Voice | ChaMath Thewarapperuma

VIDEOS

• Abirahas Video | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUXvWi8BlRSSgfZiUGS8-KRCgJC2v2MW /> • Cricket Cricket | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUXvWi8BlRRJQtYrMI3V1nlCURuXtpCY /> • Motivational Video | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUXvWi8BlRTPULaQUYZmtWuQlQsiEIhx />
SOCIAL MEDIA

Facebook | https://www.facebook.com/crazzy.rio
Instagram | https://www.instagram.com/chamath_vlogs/
Twitter | https://mobile.twitter.com/chamathkalhara6?locale=ar />
Contact ( Advertisement )

•Gmail | [email protected]
•Whatsapp | 0759904246

#sinhala #cricket #cricket #icc #story #history

cricket highlights match today,cricket highlights,india vs sri lanka,sri lanka vs india,sri lanka cricket vlog,england cricket highlights,ind vs sl,ind vs sl playing 11 asia cup 2022,cricket highlight,ind vs sl highlight,sl vs india highlight,sri lanka cricket live,sl vs ind dream11 prediction,cricket,asia cup

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.